logo

SILKPEEL® / DERMOLISSAGE™ RENSEPROCEDURE

KORREKT RENGØRING ER VIGTIG I FORHOLD TIL DINE KUNDERS HELBRED OG FOR AT FORLÆNGE LEVETIDEN PÅ DIN MASKINE. HVIS RENGØRINGSINSTRUKTIONER IKKE FØLGES, VIL DETTE PÅVIRKE GARANTIEN PÅ MASKINEN.

EFTER ENDT BEHANDLING

Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 1

6

Fjern den tomme solution flaske fra forgreningsrøret

til forsyningsvæsken og fjern behandlingshovedet.

Rens behandlingshovedet i OptiCide3 i minimum 5

minutter eller autoklave ved 132° C i 5 minutter.

Step 2

2

Placer den blå rensehætte på behandlingshovedet.

Step 3

3

Hvis du har en DermoLissage® drej Treat/Disinfect

knappen mod uret så den peger på ”Disinfect”

Indsæt desinfektion solution i forgreningsrøret.

BRUG IKKE VAND!

Step 4

4

Indstil knapperne for vakuum og flow til deres

maksimale indstillinger ved at dreje begge knapper

helt til højre (med uret).

Step 5

5

Lad OptiCide3 solution løbe gennem systemet indtil

flasken er tom.

Step 6

6

Lad maskinen køre og lad luft løbe ind i slangen i ca.

30 sekunder.

Før næste behandling:

Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 1

Fastgør affaldsbeholderen og tænd for maskinen. Lad

den kører til alt desinfektionsvæsken er løbet gennem

maskinen.

Step 2

Lad maskinen køre og lad luft løbe ind i slangen i ca.

30. sekunder.

Placer den blå rensehætte på behandlingshovedet.

Step 3

Sluk for maskinen.

Step 4

Tøm affaldsbeholderen og fastgør den igen til

forgreningsrøret. Du er nu klar til at udføre en

behandling.

Step 5

Hvis du har en DermoLissage®, drej Treat/Disinfect

knappen med uret mod ”Treat”.

EFTER ENDT ARBEJDSDAG

Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 1

6

Fjern den tomme solution flaske fra forgreningsrøret

til forsyningsvæsken og fjern behandlingshovedet.

Rens behandlingshovedet i OptiCide3 i minimum 5

minutter eller autoklave ved 132° C i 5 minutter.

Step 2

2

Placer den blå rensehætte på behandlingshovedet.

Step 3

3

Hvis du har en DermoLissage® drej Treat/Disinfect

knappen mod uret så den peger på ”Disinfect”

Indsæt desinfektion solution i forgreningsrøret.

BRUG IKKE VAND!

Step 4

4

Indstil knapperne for vakuum og flow til deres

maksimale indstillinger ved at dreje begge knapper

helt til højre (med uret).

Step 5

5

Lad OptiCide3 solution løbe gennem systemet indtil

det når håndstykket og begynder at løbe ned i affaldsbeholderen.

Step 6

6

Når væsken begynder at løbe ned i beholderen sluk

enheden og løsn affaldsbeholderen for at udligne

vakuum. Lad desinfektionsvæsken blive i slangen til

næste behandling.