logo

SILKPEEL®/DermoLissage™

Declogging Instruktion

Declogging Instruktion

Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 1

1
Fjern den tomme solution flaske fra forgreningsrøret
til forsyningsvæsken og afmonter den blå tilførselsslange.

Step 2

2

Fyld et rent glas med OptiCide3 disinfektionsvæske
eller demineraliseret vand. Fastgør den IKKE til maskinen.

Step 3

3
Tag plastikhætten og behandlingshoved af
håndstykket og placer håndstykket i beholderen med
OptiCide eller demineraliseret vand. Stil beholderen
et sikkert sted.

Step 4

5
Tilslut injektionssprøjte til forgreningsrøret hvor den
blå tilførselsslange blev afmonteret

Step 5

6

Tænd maskinen og drej begge knapper til max. Brug
injektionssprøjten ved at trække stemplet frem og
tilbage for at lede OptiCide3 gennem slangerne. Efter
at have pumpet flere gange, træk da stemplet
langsomt tilbage og hold indtil et konstant flow af
OptiCide3 løber ned i sprøjten. Det kan tage et stykke
tid før desinfektionsvæsken løber gennem enheden.
BEMÆRK: Fjern ikke stemplet helt fra sprøjten.

Step 6

6
Tjek for partikler i sprøjten, afmonter injektionssprøjte
fra slangen og smid indholdet ud.

Step 7
Gentag om nødvendigt.
Step 8

7

Test af korrekt flow

• Tilslut blå tilførselsslange til forsyningsenheden

og tilslut en flaske OptiCide3 desinfektionsvæske

• Sæt affaldsbeholderen på igen, dæk håndstykket

med den blå rensehætte

• Juster vakuum til 6 og flow til 20

• Vend håndstykket mod loftet for at få væsken til

at løbe ud af den blå hætte

• Drej håndstykket mod gulvet og tæl hvor lang tid

det tager for at den blå hætte bliver fyldt med

solution. Hvis det tager 5‐6 sek. Er tilstopningen

væk. Hvis det tager længere er der stadig en

tilstopning og proceduren gentages.