logo

SILKPEEL®/DermoLissage™

Declogging Instruktion

Declogging Instruktion

Step 1

1
Fjern den tomme solution flaske fra forgreningsrøret
til forsyningsvæsken og afmonter den blå tilførselsslange.

Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8